Regelmatige updates over uw vakgebied?

Fardem Packaging heeft de volgende kwaliteitscertificaten:

 

Fardem Packaging BV is een organisatie die de laatste jaren een grote groei heeft doorgemaakt. Met name de acties die we nemen op alle mogelijke aspecten van maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben daaraan bijgedragen. In een veranderende wereld is het leveren van alleen een goed technisch product geen garantie meer tot continuïteit van de onderneming op korte dan wel lange termijn. Om dit mogelijk te maken is er het COMBI-zorg systeem. COMBI-zorg voor veiligheid, milieu en de kwaliteit van het product, de organisatie en de medewerkers.

Zorg voor veiligheid en gezondheid
Veiligheid, Gezondheid en Welzijn zijn bij alle overwegingen en besluiten zeker zo belangrijk als productie, kosten en kwaliteit.

Zorg voor het milieu
Verminderen van de belasting van het milieu door zuinigheid en verbetering van producten en productie processen is onze zorg.

Zorg voor het product
Wij zorgen ervoor dat onze producten voldoen aan zowel de wettelijke eisen en de eisen van de klant. De afnemers van Fardem Packaging BV kunnen er op vertrouwen, dat aan de eisen wordt voldaan.

Zorg voor de organisatie
In onze organisatie werken de afdelingen samen en leveren elkaar een kwaliteitsproduct. De organisatie is gericht op het steeds verbeteren van het product in de ruimste zin.

Zorg voor de medewerkers
De organisatie zal de medewerkers informeren en opleiden, opdat de medewerkers zich kunnen ontplooien en daardoor steeds meer kunnen bijdragen aan het succes van Fardem Packaging BV.

Deze COMBI-zorg moet gegarandeerd worden, opdat belanghebbenden bij Fardem Packaging BV er op kunnen vertrouwen, dat zorgvuldig en volgens afspraak aan hun eisen voldaan wordt. Het COMBI-zorg systeem wordt ook beoordeeld door een extern certificatiebureau of het voldoet aan de eisen van de norm ISO 9001.2008.

Veiligheidsbeleid en –doelstellingen
Fardem Packaging BV wil in alle gevallen dat werknemers die werkzaam zijn voor de onderneming zeker stellen dat de veiligheid van eigen werknemers en derden is gegarandeerd, voor zover dit ligt binnen de mogelijkheden van de organisatie. Bij het uitvoeren van werkzaamheden zijn de veiligheidsaspecten minstens zo belangrijk als de economische aspecten.
Door middel van het gedocumenteerde COMBI-zorg systeem wil Fardem Packaging bv:

 • persoonlijk letsel voorkomen;
 • materiële schade voorkomen;
 • streven naar continue verbetering van de arbeidsomstandigheden.

 

Milieubeleid en – doelstellingen
Fardem Packaging BV wil in geen geval dat het milieu onaanvaardbare schade lijdt door bedrijfsactiviteiten. Aandacht voor het milieu geniet bij Fardem Packaging BV grote aandacht. Milieu-aspecten wegen minstens zo zwaar als economische aspecten.
Door middel van het gedocumenteerde COMBI-zorg systeem wil Fardem Packaging BV:

 • ongecontroleerde emissies naar het milieu voorkomen;
 • bestaande emissies terug dringen;
 • onnodig energieverbruik voorkomen.

 

Voedselveiligheidsbeleid en – doelstellingen
Fardem Packaging BV wil in alle gewenste gevallen de voedselveiligheid van de door Fardem geproduceerde producten kunnen garanderen. De gezondheid van mens en dier staat hierbij te allen tijde voorop. Daarnaast heeft het ook economische belangen aangezien steeds meer klanten hoge eisen stellen ten aanzien van producten die toegepast worden in de levensmiddelenindustrie en diervoeder sector.
Door middel van het gedocumenteerde COMBI-zorg systeem wil Fardem Packaging BV:

 • het gebruik van voedselonveilige grondstoffen in en op de folie vermijden;
 • de herkomst van grondstoffen en productiegegevens volledig kunnen traceren;
 • ongewenste migraties uitsluiten door middel van simulatietesten;
 • orde en netheid op de werkvloer bewaren en bewaken conform vastgelegde afspraken;
 • voldoen aan BRC normering.

 

Fardem Packaging BV wil volgens een volwaardig kwaliteitssysteem leveren en produceren. Omdat voedsel- en pharma industrie een steeds belangrijker deel van onze afzet worden, is BRC-certificering een belangrijke norm. In deze branches wordt er gewerkt met het BRC-IOP kwaliteitssysteem. Elk jaar wordt ons BRC-IOP kwaliteitssysteem door een extern bureau getoetst. Het behaalde certificaat is een garantie dat er op verantwoorde wijze wordt geproduceerd.

Alle bedrijven van Oerlemans Packaging zijn lid van EFTA-Benelux. Dit is een brancheorganisatie voor bedrijven die het flexografische drukprocedé tot hun specialisme hebben gemaakt.